IZOLAČNÉ PANELY A PIR DOSKY

THERMANO

UNIVERZÁLNY IZOLAČNÝ SYSTÉM

ČO JE THERMANO?

THERMANO sú tepelnoizolačné dosky s jadrom z modifikovaného polyuretánu (polyizokyanurátu – PIR dosky) v 100% bez freónov (neobsahuje CFC a HCFC), ktorý zaisťuje najnižšiu tepelnú vodivosť materiálov
bežne používaných v stavebníctve na izoláciu.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,023 (W/mK) zabezpečuje superzateplenie každej budovy pri použití takmer dva razy menšej hrúbky izolácie v porovnaní s väčšinou z používaných materiálov.
Thermano dosky sú vhodné pre systémové zateplenie celého objektu, od podlahy cez steny, až po strechu.

Technológia vytvárania

Hlavný materiál používaným pri výrobe PIR dosiek THERMANO je polyizokyanurát (PIR dosky), ktorý je zabezpečený na oboch stranách plynotesným obložením skladajúcim sa z niekoľkých vrstiev polymérov a hliníkovej fólie.

PIR – materiál, z ktorej sú vyrobené PIR dosky THERMANO, obsahuje vo svojej štruktúre viac ako 90% uzavretých buniek vyplnených plynom s veľmi nízkou tepelnou vodivosťou. Táto konštrukcia zaisťuje veľmi dobrú pevnosť výnimočne nízku tepelnú vodivosť (A), ktorá je 0,023 W/mK.

ZLOŽENIE DOSIEK THERMANO

VÝHODY DOSIEK THERMANO