Kaloty sa používajú na bezpečné upevnenie trapézových a vlnitých plechov a profilov