Nity trhacie sa skladajú z tŕňu a tela nitu. Tieto časti môžu byť vyrobené z rôznych materiálov. Zanitovaním trhacieho nitu je vytvorený pevný (nerozoberateľný) spoj. Nespornou výhodou nitov je, že pre spojenie materiálov postačuje prístup iba z jednej strany.