Samovrtné skrutky sú určené na upevnenie plechovej krytiny k oceľovým konštrukciám. Vďaka ich konštrukcii nie je nutné diery do plechu predvŕtavať.