Profil spoločnosti

Spoločnosť JMB Lipany s.r.o. bola založená v roku 2000 ako obchodná firma a od roku 2005 rozšírila svoje pôsobenie na stavebnú činnosť v oblasti individuálnej výstavby a priemyselných projektov.

JMB Lipany s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu už 20 rokov a počas tohto obdobia sa stala zrelou spoločnosťou so stabilnou pozíciou, ktorú si udržiava aj v náročnom konkurenčnom prostredí.

Predmet činnosti

Spoločnosť JMB Lipany s.r.o sa zaoberá výstavbou polyfunkčných objektov, montážou oceľových konštrukcií a betónových prefabrikátov priemyselných hál. Do nášho portfólia ďalej patrí oplášťovanie halových objektov, montáž plochých striech a trapézových plechov. Realizujeme kompletnú dodávku priemyselných, administratívnych a komerčných objektov na požiadavku klienta.

Súčasťou našej činnosti je aj dodávanie oceľových konštrukcií, stavebného materiálu so zameraním na tepelné izolácie, hydroizolácie striech, profilované plechy a taktiež zabezpečujeme dodávku kotviacej techniky.

Naša realizácia výstavby je vo vysokom štandarde s dodržiavaním projektovej dokumentácie, platných noriem, technologických postupov a s ohľadom na životné prostredie.

Prečo práve my?

Stali sme sa spoľahlivým partnerom, ktorý na vysokej úrovni plní požiadavky aj tých najnáročnejších investorov.

Našou vizitkou sú spokojní investori a vysoké počty kvalitne zrealizovaných a zrekonštruovaných diel. Tieto v prevažnej miere zabezpečujeme vlastnými personálnymi kapacitami.

Výsledky, ktoré spoločnosť za dobu svojej existencie dosiahla, výhľadovo potvrdzujú priaznivé trendy. Dynamický rast objemu realizovaných prác a obchodných aktivít svedčí o celkovom rozvoji spoločnosti. S rastúcim objemom aktivít rastie aj počet zamestnancov.

Spokojnosť klientov

Spokojnosť našich klientov, dobré meno spoločnosti ako aj vzrastajúca prosperita sú dôkazom toho, že to čo robíme, robíme naozaj dobre a na profesionálnej úrovni.

Ľudský faktor je kľúčový pre rast a konkurencieschopnosť, preto si spoločnosť kladie za cieľ trvale rozvíjať  a zvyšovať profesionalitu a odbornosť svojich zamestnancov.

Podkategórie

Katalógy

Referencie

Certifikáty